Klottersanering - Massor med information om Klottersanering och hur du själv kan sanera klotter


Klottersanering

Klottersanering är ett hantverk som kräver yrkesskicklighet med god kunskap rörande olika fasadmaterial, klotterfärger och erfarenhet av olika arbetsmetoder.

Vad är klotter egentligen?

Enkelt sagt är klotter färg som är på fel plats som bör klottersaneras. Klotter kan definieras med formellt som olovligt exponerade färger, budskap, mönster eller bilder t.ex. på fasader, i rum, på eller i fordon samt böcker. Om inte klottersaneringen påbörjas direkt efter nedklottringen kan detta medföra att annat inom bostadsområdet eller industriområdet så småningom också blir vandaliserat och hela området blir nedgånget då ingen tycker att omgivningen är värd att vårda.

Det kan finnas personer som klottrat konstverk vilka ingen beställt men som både är prydsamma och vackra eller tankegivande och dessa klotter bör klottersaneras endast om man har en bättre idé av vad den nedklottrade ytan ska användas till.

Vad är klottersanering

Klottersanering innebär att man avlägsnar klottret i syfte att återställa de nedklottrade området till befintligt skick. Denna sida fokuserar inte på sanering av klotter i böcker eller på internet utan endast klottersanering av byggnader och fordon.

Vilka underlag kan klottersaneras?

Att sanera en yta från klotter kan vara svårt. Man måste gå försiktigt fram på vissa ytor så att de inte skadas under klottersaneringen men det ska inte finnas några spår av klotter. Nästan alla underlag och färger går att klottersaneras eftersom det finns många olika klottersaneringsmetoder. Metod för klottersaneringen beror på vilken färg som klottraren använt och på det nedklottrade underlaget.

Det finns många metoder som är skonsamma mot det nedklottrade objektet och en sanering av klottret på kemisk väg kan ändå vara miljövänlig. Normalt så penslas eller sprutas en klotterborttagningsmedlet på den nedklottrade ytan och därefter gnuggas medlet in i ytan. Klotterborttagningsmedlet får sedan verka i upp till 4 timmar och därefter avlägsnas det.

Klottersanering med svamp

På släta hårda ytor fungerar svamp tillsammans med ett rengöringsmedel alldeles utmärkt för klottersanering.

Klottersanering med högtryckstvätt utan kemikalier

En högtryckstvätt ger en otroligt stark stråle som både kan vara till nytta och skada för byggnader och människor. Om man kan använda högtryckstvätten rätt är det ett mycket bra klottersaneringsverktyg väldigt billig i användning.

Fel använd högtryckstvätt kan både skada fasaden, fastigheten men även orsaka alvarliga kroppsskador.

Klottersanering med kemikalier och högtryckstvätt

Om inte enbart högtryckstvätten räcker kan man komplettera klottersaneringen med någon mildare och miljövänlig kemikalie.

Blastring för klottersanering

Blästring i Stockholm Blästring är en oerhört effektiv rengöringsmetod som i många fall är helt överlägsen andra metoder. Det är dock mycket viktigt med bra materialkännedom och yrkesskicklighet vid hanterandet av blästern för att undvika skador på underlaget. Vi utför blästring av betong, fasadmaterial inför reparationer/omputsning, stenmurar och stensocklar. När utomhuspoolen ska målas om blästrar vi bort den tidigare epoxin.

Övermålning av nedklottrad yta

Om klottret inte går att sanera enligt någon metod ovan då t.ex. klottret trängt ned i färgen får man måla över utan. Lämpligas är då att matta ner ned nedklottrade ytan först och sedan måla över hela ytan eller bara den del som är nedklottrad.

Vilka använder sig av klottersanerare?

Det är flest fastighetsbolag som använder klottersanerare på regelbunden basis i syfte att få hyresgäster eller företag att känna sig nöjda med bostaden eller lokalerna. Även fastighetsförvaltare anlitar klottersanerare och de största fastighetsförvaltarna har egna klottersanerare.

Bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare försöker utföra klottersaneringen själva i första hand och därefter kontaktar det någon professionell klottersanerare.

Även enskilda villaägare anlitar ibland klottersanerare i samband med flytten eftersom klottersanering inte ingår i den normala flyttstädningen.

Förebyggande klotterskydd

Man kan förebygga klotter på fasaden genom att ge den ett klotterskydd. Mer information om klotterskydd finns här.

Klotteravtal

Hos många rengöringsfirmor kan man teckna ett så kallat klotteravtal som innebär att rengöringsfirman förbinder sig att hålla ett område fritt från klotter till ett fast pris. I detta ingår då regelbunden rondering och kontroll om klottersanering behövs, dokumentation av klottret samt klottersanering

Att anlita en klottersanerare

När du ska anlita en klottersanerare är det några saker som du ska tänka på. Naturligtvis ska de ha F-skattsedel men det finns också vissa certifiering av sanerare som t.ex. BF9K som avser miljöpåverkan, kvalitet och arbetsmiljö.

De flesta klottersanerare använder självförsörjande fordon enheter som har vattentank, högtrycksspruta och nästan all annan materiel som krävs för klottersaneringen

Fasadtvätt

Fasadtvätt görs på liknande sätt som klottersanering och kan vara på sin plats även om inte fasaden är nedklottrad. En del intressant om fasadtvätt finns här.

Taktvätt

Även tak angrips av tillväxt och bör också tvättas av på liknande sätt som fasader. Mer om taktvätt hittas här.

Markrengöring

Marken framför fastigheter kan bli förorenad av tuggummi och oljor. Mer detaljer om markrengöring finns här.

Brandsanering

Brandsanering är en annan form av sanering är klottersanering men principen och verktygen är i mångt och mycket samma. Information angående brandsanering är samlad på denna länk.

Klottersanering på och i fordon

En bil som blivit nedklottrad med penna sprayfärg eller tuschpenna behöver inte alltid målas om. Ofta kan bilen klottersaneras för en betydligt mindre kostnad och utan flera dagars stillestånd.